Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Dla zalogowanych

Regulamin. Serwis giełdowy amerbroker.pl


 

Regulamin serwisu giełdowego

 

 

Wszelkie informacje zawarte w serwisie giełdowym typu analizy, informacje na temat omawianych instrumentów publikowane są w oparciu o narzędzia analizy technicznej. Realizowane są w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą ich autorów. Treść tych publikacji ma cechy edukacyjne oraz informacyjne. Zawarte informacje są wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowią rekomendacji do nabycia, zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek omawianych papierów wartościowych bądź innych instrumentów inwestycyjnych. Treść zamieszczanych analiz i innych publikacji jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowi rekomendacji lub doradztwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 

 

Publikowane w serwisie analizy i podawane sygnały dotyczą instrumentów finansowych określanych jako grupa wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Autorzy publikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie. Pełna odpowiedzialność za brak lub zaniechanie określonych decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie inwestor. Od indywidualnego uznania i odpowiedniej akceptacji ryzyka zależy także induwidualny poziom zaangażowania w określone instrumenty oraz zarządzanie wielkością otwieranych pozycji. Autorzy analiz nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych analiz pod kątem inwestycyjnym oraz nie mogą zagwarantować pozytywnych wyników analizowanych instrumentów.

 

Dostęp do analiz serwisu giełdowego polega na udostępnieniu zainteresowanym danych do logowania do zamkniętej części serwisu w którym publikowane są analizy. Analizie podlegają takie instrumenty jak akcje, wybrane waluty, wybrane surowce, kontrakty terminowe. Częstotliowość analiz uzalezniona jest od wystąpienia lub możliwości wystąpienia sygnału inwestycyjnego ocenianego w subiektywny i indywidualny sposób przez autora publikacji. O ile nie jest to określone inaczej to analizy publikowane są pod kątem horyzontu średnioterminowego. Okres abonamentu wynosi 6 miesięcy.

 

Wszelkie analizy publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim i zabronione jest bez zgody autorów publikacji ich rozprzestrzenianie w jakiejkolwiek formie, zwłaszcza chodzi o kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie. Złamanie tych zasad traktowane jest jako naruszenie własności intelektualnej. Dotyczy to zarówno opracowań w postaci graficznej oraz merytorycznych analiz. Zabrania się jakiejkolwiek komercyjnej odsprzedaży publikowanych w serwisie analiz.
 

 

Zabronione jest udostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim. Złamanie tych zasad skutkuje natychmiastowym zablokowaniem dostępu do serwisu osoby udostępniającej dane do logowania.

 

 

W przypadku zdarzeń losowych lub urlopu, choroby albo z przyczyn technicznych mogą wystąpić przerwy w publikacji analiz. W takich sytuacjach abonamenty użytkowników będą przedłużane o stosowny okres braku publikacji.

 

Serwis giełdowy amerbroker.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i zakończenia z nim współpracy. Zwłaszcza dotyczy to osób naruszających niniejszy regulamin lub ogólne zasady współżycia społecznego. W rzeczonym przypadku osobie takiej przysługuje prawo do zwrotu części niewykorzystanego abanamentu.
 

 

Serwis giełdowy nie ponosi odpowiedzialności za mogące występować usterki natury technicznej w komunikacji internetowej między osobą korzystającą z analiz a serwisem oznaczonym domeną www.amerbroker.pl
 

 

Wszystkie dane osób korzystających z serwisu podlegają rygorom poufności i podlegają przepisom Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833). z dnia 29.08.1997 roku.

 

 

Skorzystanie z usług serwisu automatycznie oznacza, że zainteresowany zapoznał się z regulaminem, rozumie i akceptuje istniejące w nim zasady.

 

 

Serwis giełdowy zastrzega sobie możliwość modyfikacji i wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest w części otwartej serwisu oznaczonej jako sekcja „dla zalogowanych”.

 

Osoby chcące zaksięgować opłaty abonamentowe w koszty prowadzonej działalności proszone są o podanie danych do wystawienia Faktury VAT.