Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Publiczny

2. Certyfikaty inwestycyjne gpw

 Certyfikaty strukturyzowane notowane na gpw

 

Certyfikaty strukturyzowane, zwane potocznie inwestycyjnymi, notowane na gpw są jednym z alternatywnych i ciekawych instrumentów inwestycyjnych.  Idea notowań certyfikatów publicznych jest ze wszech miar słuszna i pożądana. Są to instrumenty które pozwalają inwestować na innych rynkach niż akcyjne i mogą służyć zarówno do czystej spekulacji jak i do zabezpieczania innych transakcji. Instrumenty te są na tyle teoretycznie interesujące, że dają inwestorom możliwość pośredniego inwestowania na różnych instrumentach bazowych takich jak surowce typu metale, także szlachetne (złoto, srebro, platyna itp.) produkty rolne, jak zboża (pszenica, kukurydza, soja, ryż itp.) czy surowce energetyczne ropa naftowa, gaz ziemny oraz na miedź. Instrumentem bazowym mogą być także inne zagraniczne indeksy czy spółki na nich notowane a nawet kursy walut czy stopy procentowe. Na rynku istnieje cała gama certyfikatów, mogą być zamknięte, mieszane, specjalistyczne etc.   

Certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do publicznego obrotu muszą mieć formę zdematerializowaną, następnie są dopuszczane do notowań giełdowych i podlegają codziennej rynkowej wycenie. Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić najbardziej pożądaną formę inwestowania w okresach giełdowej dekoniunktury. Wtedy gdy szukamy alternatywnych form inwestycji.  

 

Bardzo ważne !!! 

Certyfikaty strukturyzowane powinny odzwierciedlać dokładną zmianę ceny instrumentu bazowego. Czyli jednym słowem jeśli mamy certyfikat na ropę naftową to wzrost lub spadek ceny ropy naftowej o 2 % nominowany w tej samej walucie co certyfikat winien powodować adekwatny wzrost lub spadek o 2 %.

Emitent certyfikatu powinien także zabezpieczać ryzyko kupując instrument bazowy lub inne instrumenty pochodne bazujące na takim instrumencie.  

Tyle teoria – bo w praktyce – o czym wiedzą doskonale inwestorzy jest absolutnie inaczej, ale to temat na zupełnie odrębny artykuł. 

  

Certyfikaty inwestycyjne – zasady obrotu i zalety

 

 • są notowane w złotych polskich a więc nie ma potrzeby kosztownych przewalutowań przy dokonywaniu transakcji
 • notowania certyfikatów mają charakter ciągły, tak jak inne papiery wartościowe notowane na gpw
 • kupno certfikatów i ich sprzedaż na gpw jest stosunkowe tanie, bo za transakcje płacimi identyczne stawki prowizyjne w domach maklerskich jak przy zakupie innych papierów wartościowych 
 • rozliczanie transakcji odbywa się na podobnej zasadzie jak innych papierów wartościowych – tzw. D + 2
 • najmniejszą jednostką notowań jest 1 certyfikat
 • animator dla danego instrumentu zapewnia płynność notowań poprzez wystawianie zleceń kupna i sprzedaży
 • certyfikaty nie zawierają w sobie elementów dźwigni finansowej a więc dla zdecydowanej większości inwestorów stanowią pożądany bo relatywnie bezpieczny instrument inwestycyjny
 • certyfikaty mogą stanowić formę zabezpieczenia innych poczynionych już inwestycji

Wadą inwestowania w certyfikaty jest ryzyko kursowe.  Dominującym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na warszawskiej giełdzie jest RCB – Raiffeisen Centrobank AG. Szczegółowy i aktualny wykaz certyfikatów notowanych na gpw znajduje się na stronach giełdy: http://www.gpw.pl/certyfikaty_strukturyzowane?page=701

 

CERTYFIKATY - ryzyko inwestycyjne 

 • płynność - z formalnego punktu widzenia emitenci na mocy umowy z GPW powinni gwarantować płynność obrotu, pełniąc funkcję animatorów. W praktyce bywa jednak tak, że animator obniża wielkość gwarantowanych zleceń kupna lub sprzedaży bądź przez wiele dni w ogóle nie wystawia takich zleceń. Poddaje to w wątpliwość uczciwość emitenta oraz rzuca cień na samą Giełdę Papierów Wartościowych oraz instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem.
 • brak szczegółowych informacji na temat notowanych certyfikatów strukturyzowanych. Przykładowo Raiffeisen Centrobank AG nie podaje elementarnych reguł dotyczących sposobu rozliczania tych produktów czy modelu ich wyceny. Dostępne opisy w języku polskim są lakoniczne, powierzchowne, a czasami nawet mylące. Mogą sugerować na przykład, że certyfikat na zloto będzie pochodną kursu notowań złota, co jest nieprawdą.
 • ryzyko walutowe - Inwestując za pomocą certyfikatów, trzeba uwzględniać prognozę kursu złotego, ponieważ większość surowców jest wyceniana na międzynarodowych rynkach w dolarach. Dlatego wartość towaru musi zostać przeliczona na walutę lokalną. W przypadku polskich certyfikatów zachodzi podejrzenie, że emitent dokonuje najpierw konwersji dolara na euro, a następnie euro na złotego, co może obniżyć potencjalne zyski inwestora lub znacząco pogłębić jego straty.
 • ryzyko emitenta - trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku upadku emitenta tracą także posiadacze certyfikatów. W związku z tym należy zwracać uwagę na kondycję finansową instytucji emitujących takie struktury.

 

Certyfikaty strukturyzowane RCB notowane na gpw 

 • RCSCRAOpen - Brent Crude Oil - certyfikaty na spadek ceny ropy naftowej 
 • RCCRUAOpen - Brent Crude Oil - certyfikaty na wzrost ceny ropy naftowej 
 • RCGLDAOpen - certyfikaty na złoto
 • RCSILAOpen -   certyfikaty na srebro 
 • RCNMBAOpen - Precious Metal-Basket
 • RCDAXAOpen - Indeks DAX 
 • RCSDXA0412 - Indeks Short DAX - certyfikaty na spadki DAX
 • RCNIKAOpen -  Nikkei225
 • RCNDXAOpen - Nasdaq100
 • RCCECAOpen - Indeks Cece 
 • RCRDXAOpen - Indeks RDX
 • RCSABAOpen - Koszyk akcji z RPA
 • RCESXAOpen - Indeks DJ Euro STOXX 50
 • RCTVBAOpen - Koszyk akcji spółek tureckich 
 • RCUKBAOpen - Eastbasket Ukraine Kazakhstan
 • RCSDEAOpen - Indeks S-BOX Dimax OSTeuropa 
 • RCSAEAOpen - Indeks S-BOX Alternative Energy 

 

 • RCKAOAOpen - Kakao 
 • RCCOFAOPen - Kawa
 • RCSUGAOpen - Cukier 
 • RCWHTAOpen - Pszenica
 • RCCORAOpen - Kukurydza 
 • RCSOJAOpen - Soja 
 • RCFODAOpen - Koszyk towarów rolnych 
 • RCBIEAOpen - Koszyk towarów rolnych 

 

Grzegorz Nowak 

serwis giełdowy amerbroker.plKomentarze

[2015-08-19] GB
Spread w przypadku certyfikatów na kukurydzę w DM RCB wynosi w granicach 3,8% a koszty transakcyjne to standard czyli prowizja 0,76% (po 0,38% kupno i sprzedaż). Dla pszenicy spread wynosi około 2,5% i te same koszty prowizji. To tak informacyjnie.

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)