Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Kiedy na gpw w Warszawie zacznie się hossa ?
w 2023 r
w 2024 r
w 2025 r

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Publiczny

5 najlepszych sygnałów kupna I połowy 2018 r

 

 

 

Pierwsza połowa 2018 roku należała do jednej z najgorszych pod względem małej ilości sygnałów kupna oraz niezbyt spektakularnych wyników. Należy to jednak zrozumieć gdyż w tym czasie sam tylko indeks WiG20 spadł o 20 %. Trudno więc było znaleźć spółki na których możnabyłoby zarobić na wzrostach. Były one nieliczne. Spodziewając się takiej sytuacji postawiliśmy także na sygnały sprzedaży aby zarobić na spadkach na niektórych spółkach. 

Oto poniżej zwyczajowa lista 5 najlepszych sygnałów kupna i sprzedaży.

W sumie było tylko 6 sygnałów z których tylko jeden przyniósł straty i były to akcje PeKaO SA kupione po 134 zł które wzrosły do 142 zł ale zawróciły do trendu spadkowego i pozycja została wybita stopem po 131 zł z małą 2 %-wą stratą.  

 

1. 11 BIT SA  

Wejście - sygnał kupna powstał po wybiciu oporu średnioterminowej konsolidacji na poziomie okolic 215 zl 

Wyjście - zamknięcie pozycji nastąpiło wsposób bardzo agresywny, na poziomie potencjalnego oporu który mógłby być szczytem bieżącej fali wzrostowej. Przygotowani byliśmy na korektę i ponowne wejście na rynek ale trzeba było zrewidować swoje stanowisko na rzecz obserwacji kursu gdyż cały czas spada. 

Zysk - zysk z inwestycji były jedynym spektakularnym i wyniósł 135 %.

 

 

 

2. PKN ORLEN SA 

Wejście - na akcjach PKN ORLEN zamykaliśmy agresywnie pozycje wzrostwoe po 132 zl realizująć zysk ze wzrostu ceny akcji ale jednocześnie na tym samym poziomie otworzyliśmy bardzo agresywny sygnał sprzedaży akcji oczekująć spadków. Istotnie tendencja spadkowa bardzo pięknie się rozwijała. Kurs spadł aż do 81 zl. 

Wyjście - oczekiwaliśmy spadków akcji PPKN ORLEN do strefy okolic 90-80 zł i na poziomie 86 zł zamknęliśmy obowiązujący od 132 zl sygnał sprzedaży realizując bardzo duże zyski ze spadków notowań tego wlaoru. 

Zysk - zysk z inwestycji wyniósł 35 %.

 

 

 

3. BIOTON SA  

Wejście - zakup akcji Biotonu nastąpił po wybiciu oporu z okolic 5 zl i było tożsame z powstaniem sygnału kupna 

Wyjście - pozycja została wybita stopem co było równoznaczne z realizacją zysku. 

Zysk - zysk z inwestycji wyniósł 20 %.

 

 

 

4. GPW SA  

Wejście - na akcjach GPW SA obserwowaliśmy od kilku miesięcy konsolidację której wsparciem były okolice 42 zł a oporem okolice 50 zł. Wybicie wsparcie równoznaczne było z otwarciem pozycji na spadki cen akcji GPW po 42 zl. 

Wyjście - po spodziewanym spadku do okolic 35.90 zamknęliśmy agresywnie obowiązujący od 42 zł sygnał sprzedaży co pozowliło zrealizować zysk na poziomie 15 %. 

Zysk - zysk z inwestycji wyniósł  15%.

 

 

 

 

5. KAKAO   

Wejście - sygnał kupna na kakao powstał po wybiciu oporu przy poziomie 2200 $. Był to opór dość długiej konsolidacji i dawało to nadzieję na spory korekcyjny wzrost gdyż surowieć ten jest cały czas w trendzie spadkowym. 

Wyjście - sygnał kupna został zamkniety agresywnie po 2445 $ co wiązało się realizacją zysku. PO czasie okaząło się, ze było to zamknięcie dużo przedwczesne bo notowania kakao wzrosły aż do okolic 2900 $. Choć wybicie zostało zidentyfikowane b dobrze to jednak nerwy nie pozwoliły na utrzymanie pozycji dużo dłużej. 

Zysk - zysk z inwestycji wyniósł 10 %.

 

 

 

Grzegorz Nowak 

serwis giełdowy amerbroker.pl 

 

 Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)